صفحه اصلی > معاونت > مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 

                                            قابل توجه دانشجویان جهت اخذ گواهی اشتغال به تحصیل

 مقررات نظام وظیفه

 

 

 

 

 

پذیرفته شدگان  کنکور سراسری  در سال تحصیلی 99-98

زمان ثبت نام الکترونیکی و حضوری از پذیرفته شدگان

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

جهت انتخاب واحد بر روی سامانه کلیک نمائید

پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 99-98

تاریخ ثبت نام الکترونیکی و حضوری از پذیرفته شدگان
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 99-98

زمان ثبت نام الکترونیکی و حضوری از پذیرفته شدگان

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

 

پذیرفته شدگان آزمون دوره دکتری تخصصی (Ph.D)سال تحصیلی 99-98

زمان ثبت نام الکترونیکی ،حضوری و مدارک مورد نیازاز پذیرفته شدگان

 

 
تذکرات مهم

دروس ارائه شده نیمسال و آدرس دانشکده ها

 قابل توجه دانشجویان 

جهت راهنمایی در خصوص انتخاب واحد و اخذ دروس به آموزش دانشکده های مربوطه مراجعه نمایند(آدرس و شماره تماس دانشکده ها کلیک نمائید)

قابل توجه دانشجویانی که از سایر دانشگاهها در این دانشگاه مهمان می باشند:

این دانشجویان می بایستی دروسی را که با گروه 77 ارائه شده است اخذ نمایند درغیراینصورت دروسی که با سایر گروه ها اخذ می شود حذف می گردد و مسئولیت آنبه عهده دانشجوی مهمان می باشد

-قابل توجه دانشجویانی که قصد اخذ درس در سایر دانشکده ها دارند:

این دانشجویان می بایستی دروسی که با گروه 99 در دانشکده مورد نظر ارائه می شود اخذ نمایند.

 

 

 

دانشکده پزشکی
دانشکده دندانپزشکی
دانشکده داروسازی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده بهداشت
دانشکده پرستاری شهرستان بندرلنگه
مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان میناب