صفحه اصلي > معاونت > مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی > خدمات آموزشی > کنکور سراسری 

 

تاریخ ثبت نام الکترونیکی ، انتخاب واحد و شروع کلاس  دانشجویان جدیدالورود کنکور سراسری در سال تحصیلی 97-96


1- ثبت نام الکترونیکی از طریق پورتال ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

از سه شنبه  96/6/28لغایت دوشنبه 96/7/3

2- مراجعه حضوری پذیرفته شدگان پسر که شروع به تحصیل آنها از نیمسال اول می باشد جهت انجام تشریفات اداری معافیت تحصیلی به معاونت آموزشی

از روز دوشنبه  96/6/27 لغایت روز شنبه 96/7/1

3- مراجعه  پذیرفته شدگان به پورتال ثبت نام دانشجویان جدیدالورود جهت اطلاع و رفع نقص مدارک ثبت نامی

از روز سه شنبه  96/6/28لغایت روز دوشنبه  96/7/3

4-مراجعه به پورتال ثبت نام دانشجویان جدیدالورود جهت دریافت شماره دانشجویی جهت انتخاب واحد(در صورت تکمیل مدارک)

از روز سه شنبه  96/6/28 لغایت روز دوشنبه 96/7/3

5- مراجعه به سامانه مدیریت آموزشی (سامانه سما) جهت انتخاب واحد

یکشنبه  96/7/2 لغایت سه شنبه  96/7/4

6- مراجعه به سامانه مدیریت آموزشی (سامانه سما) جهت دریافت تائیدیه انتخاب واحد

از روز شنبه 96/7/8 لغایت روز دوشنبه 96/7/10

7- شروع کلاسها دوشنبه  96/7/10
8- مراجعه حضوری پذیرفته شدگان پسر جهت انجام امور نظام وظیفه که شروع به تحصیل آنها از نیمسال دوم می باشد در موعد ثبت نام حضوری که متعاقبا اعلام می گردد

قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده پسر  نیمسال دوم  تحصیلی ( بهمن 96)

وضعیت نظام وظیفه  خود را از هم اکنون تا ابتدای شروع ترم (بهمن ماه ) از طریق مراجعه به معاونت وظیفه عمومی بررسی نمایید . معافیت دانش آموزی با پذیرفته شدن در دانشگاه لغو خواهد شد.ثبت نام پذیرفته شدگان پسر مشروط بر نداشتن هیچگونه غیبتی در ارتباط با خدمت سربازی صورت می پذیرد. لیکن در صورت عدم توجه ،عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو میباشد.

9- هر گونه درخواست آموزشی نظیر مرخصی تحصیلی و ... پس از تکمیل ثبت نام الکترونیکی، نظام وظیفه و ثبت نام حضوری مورد بررسی قرار می گیرد در غیر اینصورت پذیرفته شده انصرافی محسوب می گردد.

10- محل تحصیل پذیرفته شدگان در رشته کارشناسی پرستاری با کد رشته 12668 از نیمسال دوم 97-96 درشهرستان میناب می باشد و این دسته از پذیرفته شدگان می بایستی تعهد محضری به میزان 3 برابر ارائه نمایند که نمونه تعهد متعاقبا درج می گردد

آدرس معاونت آموزشی دانشگاه:  بلوار جمهوری اسلامی(خیابان کمربندی)- ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی کد پستی : 7919915519

به اطلاع دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی نقل و انتقال 5% شاهد سال تحصیلی 96-95 می رساند که جهت تکمیل درخواست انتقال حداکثر تا 95/7/5 به بنیاد شهید محل تشکیل پرونده ایثارگری مراجعه نمایند.

تاریخ ثبت نام حضوری از دانشجویان کنکور سراسری و کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 97-96

نام رشته

تاریخ ثبت نام

محل ثبت نام

رشته پزشکی عمومی (روزانه نیمسال اول و نیمسال دوم - پردیس خودگردان)

پس از شروع کلاسهای نیمسال اول 97-96 تاریخی تنظیم و به اطلاع دانشجویان گرامی رسانیده می شود

دانشکده پزشکی

رشته دندانپزشکی (روزانه - پردیس خودگردان)

پس از شروع کلاسهای نیمسال اول 97-96 تاریخی تنظیم و به اطلاع دانشجویان گرامی رسانیده می شود

 دانشکده داروسازی
رشته داروسازی (روزانه - ظرفیت مازاد)

پس از شروع کلاسهای نیمسال اول 97-96 تاریخی تنظیم و به اطلاع دانشجویان گرامی رسانیده می شود

دانشکده داروسازی
کارشناسی پرستاری(نیمسال اول) - کارشناسی مامایی

پس از شروع کلاسهای نیمسال اول 97-96 تاریخی تنظیم و به اطلاع دانشجویان گرامی رسانیده می شود

دانشکده پرستاری و مامایی
کارشناسی پرستاری( نیمسال دوم روزانه - نیمسال دوم ظرفیت مازاد)

پس از شروع کلاسهای نیمسال اول 97-96 تاریخی تنظیم و به اطلاع دانشجویان گرامی رسانیده می شود

دانشکده پرستاری و مامایی
کارشناسی ناپیوسته مامایی

پس از شروع کلاسهای نیمسال اول 97-96 تاریخی تنظیم و به اطلاع دانشجویان گرامی رسانیده می شود

دانشکده پرستاری و مامایی
کارشناسی رادیولوژی - کارشناسی اتاق عمل

پس از شروع کلاسهای نیمسال اول 97-96 تاریخی تنظیم و به اطلاع دانشجویان گرامی رسانیده می شود

دانشکده پیراپزشکی

کارشناسی علوم آزمایشگاهی -  کارشناسی هوشبری

پس از شروع کلاسهای نیمسال اول 97-96 تاریخی تنظیم و به اطلاع دانشجویان گرامی رسانیده می شود

 

دانشکده پیراپزشکی


کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت - کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی

پس از شروع کلاسهای نیمسال اول 97-96 تاریخی تنظیم و به اطلاع دانشجویان گرامی رسانیده می شود

 

دانشکده پیراپزشکی

 

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ناپیوسته هوشبری

پس از شروع کلاسهای نیمسال اول 97-96 تاریخی تنظیم و به اطلاع دانشجویان گرامی رسانیده می شود

 

دانشکده پیراپزشکی

 

کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل - کارشناسی ناپیوسته رادیولوژی

پس از شروع کلاسهای نیمسال اول 97-96 تاریخی تنظیم و به اطلاع دانشجویان گرامی رسانیده می شود

 

دانشکده پیراپزشکی

 

کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی - کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط پس از شروع کلاسهای نیمسال اول 97-96 تاریخی تنظیم و به اطلاع دانشجویان گرامی رسانیده می شود  

دانشکده بهداشت


کارشناسی بهداشت عمومی - کارشناسی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها

پس از شروع کلاسهای نیمسال اول 97-96 تاریخی تنظیم و به اطلاع دانشجویان گرامی رسانیده می شود

 

دانشکده بهداشت

 

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای - کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

پس از شروع کلاسهای نیمسال اول 97-96 تاریخی تنظیم و به اطلاع دانشجویان گرامی رسانیده می شود

 

 

دانشکده بهداشت

 

کارشناسی پرستاری شهرستان بندرلنگه

پس از شروع کلاسهای نیمسال اول 97-96 تاریخی تنظیم و به اطلاع دانشجویان گرامی رسانیده می شود

 

دانشکده پرستاری شهرستان بندرلنگه