• قابل توجه دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 96-95
  توجه توجه

 • قابل توجه دانشجویان جدیدالورود بهمن ماه 95
  توجه توجه

 • قابل توجه دانشجویان رشته پزشکی که متقاضی شرکت در آزمون صلاحیت بالینی در بهمن ماه 95 می باشند
  توجه توجه

 • قابل توجه کلیه دانشجویان جدیدالورد پسر در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
  توجه توجه

 
 
 
 
 
لینک های مفید
سامانه ها
خدمات الکترونیک

Copyright © 1998-2016 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved