• قابل توجه معرفی شدگان در رشته های نیمه متمرکز کاردانی فوریتهای پزشکی و تکنسین سلامت دهان در سال تحصیلی 97-96 در خصوص زمان - مکان و مدارک مورد نیاز جهت مصاحبه
  توجه توجه

 • اطلاعیه ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 97-96
  توجه توجه

 • قابل توجه دانشجویان رشته پزشکی که متقاضی شرکت در آزمون صلاحیت بالینی در بهمن ماه 95 می باشند
  توجه توجه

 • اطلاعیه نحوه حذف درس به علت بیماری
  توجه توجه

 • فرم نظر سنجی از حوزه مدیریت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  فرم نظر سنجی از حوزه مدیریت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 
 
 
 
 
لینک های مفید
سامانه ها
خدمات الکترونیک

Copyright © 1998-2016 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved