• قابل توجه پذیرفته شدگان جهت مصاحبه در رشته کاردانی فوریتهای پزشکی
  مصاحبه در رشته کاردانی فوریتهای پزشکی

 • موفقیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در هفتمین المپیاد ملی دانشجویی
  موفقیت دانشجویان این دانشگاه در هفتمین المپیاد ملی دانشجویی

 • آزمون ورودی کارشناسی ارشد 94
  شرکت یک هزار و هفتاد و هشت داوطلب در آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی 95-94

 • قبولی 97 درصدی دانشجویان در آزمون علوم پایه و قبولی 90 درصدی پیش کارورزی در رشته های پزشکی و دندانپزشکی
  قبولی 97 درصدی دانشجویان در آزمون علوم پایه و قبولی 90 درصدی پیش کارورزی در رشته های پزشکی و دندانپزشکی

 
 
 
 
 
لینک های مفید
سامانه ها
خدمات الکترونیک