• قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و کنکور سراسری سال تحصیلی 96-95
    توجه توجه

  • قابل توجه پذیرفته شدگان دستیاری تخصصی پزشکی و کارشناسی ناپیوسته ارشد در سال تحصیلی 96-95
    توجه توجه

 
 
 
 
 
لینک های مفید
سامانه ها
خدمات الکترونیک

Copyright © 1998-2016 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved