• قابل توجه پذیرفته شدگان در رشته های کادانی فوریتهای پزشکی و کاردانی تکنسین سلامت دهان در سال تحصیلی 95-94
    قابل توجه پذیرفته شدگان در رشته های زیر در سال تحصیلی 95-94 : کاردانی فوریتهای پزشکی کارکنان115- کاردانی فوریتهای پزشکی (از طریق کنکور سراسری)- کاردانی تکنسین سلامت دهان

  • موفقیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در هفتمین المپیاد ملی دانشجویی
    موفقیت دانشجویان این دانشگاه در هفتمین المپیاد ملی دانشجویی

 
 
 
 
 
لینک های مفید
سامانه ها
خدمات الکترونیک

Copyright © 1998-2016 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved