• موفقیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در هفتمین المپیاد ملی دانشجویی
    موفقیت دانشجویان این دانشگاه در هفتمین المپیاد ملی دانشجویی

  • آزمون ورودی کارشناسی ارشد 94
    شرکت یک هزار و هفتاد و هشت داوطلب در آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی 95-94

 
 
 
 
 
لینک های مفید
سامانه ها
خدمات الکترونیک