• مراسم گرامیداشت روز استاد
    مراسم گرامیداشت روز استاد در بندرعباس

  • آزمون ورودی کارشناسی ارشد 94
    شرکت یک هزار و هفتاد و هشت داوطلب در آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی 95-94

  • قبولی 97 درصدی دانشجویان در آزمون علوم پایه و قبولی 90 درصدی پیش کارورزی در رشته های پزشکی و دندانپزشکی
    قبولی 97 درصدی دانشجویان در آزمون علوم پایه و قبولی 90 درصدی پیش کارورزی در رشته های پزشکی و دندانپزشکی

 
 
 
 
 
لینک های مفید
سامانه ها
خدمات الکترونیک